חנן דה לנגה


על העיוורון


על העיוורון היא אות כשלון לכולנו. תגובה למצבנו כאן, היום, אוקטובר 2015, ישראלים וערבים, בני אדם, עיוורים.