דפי רייס דורון


שלא על מנת לקבל פרס


חומרים: פוטפורי, פרחי סביון

אנטיגנוס איש סוכוז קבל משמעון הצדיק: הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדיםח המשמשין את הרב שלאי על מנת לקבל פרס, ויהי מורא שמים עליכם. (פרקי אבות א ג) בחרתי להתמקד בזמניות ובשבריריות של קבלת פרס, בתחושת הריקנות שעולה ביום שאחרי. המדיה הסובבת אותנו, מציאות ה"ריאליטי" והמרוץ אחר קבלות הצלחה מיצגים בעבורי את הפרסים של תקופתנו. הנצחת רגעי ההצלחות במדיה החברתית הזוכה לתהילת הסביבה, מלווה אצלי בתחושת ריקנות אל מול השגרה ביום שאחרי, החיים חוזרים למסלולם והמרדף ממשיך כאילו לא צברת את סמלי הניצחון. בחיפוש אחר משמעות הפרסים במקורות היהדות, מצאתי חיזוק לתחושותיי. הגיבורים הגדולים של התנ"ך דוגמת דויד המלך ומשה רבינו, לא זכו להכרה נצחית אלא קיבלו עונש בסוף ימיהם החומר שבו השתמשתי מייצג את התחושה ורוח הזמן – הקונפטי. החומר מסמל עבורי את התקופה המודרנית שבה אנו חיים. סדרות הריאליטי- קידוש רגע הניצחון בטלוויזיה, כשלראש הגיבור נופלים אלפי פתיתי קונפטי בזמן שלצופה ברור שלמחרת תחושת הריקנות תציף את הגיבור. חיבור הקונפטי לפרחי הסביון מחזק את תחושת הזמניות של הפרס ויוצר אובייקט חדש המייצג עבורי את השבריריות של רגע הניצחון.