דנה בן שלום


טוטם


חומרים: חלקי גביע, שיש טכניקה: הערמה

 
סדרת טוטמים עשויים בסיסי גביעים בלבד. מטרת העבודה הייתה לשים דגש על פרט עיצובי נסתר - משקלו של חפץ וחשיבותו הגדולה לערכו הסמלי, הרגשי והתרבותי של הגביע. אם פעם משקלו של גביע נבע מערכו החומרי הגבוה, כיום, וכמו רבים מהחפצים הסובבים אותנו, נשמר אותו משקל על ידי עזרים נסתרים, משקולות, בטון או שיש, במטרה לכסות ולפצות על קלילותו של החומר הזול ממנו עשוי. בהעברתם של עזרים אלו אל קידמת הבמה תוהה עבודה זו על חשיבותה של הנפת הניצחון, האם תורגש הזכייה ללא כובד הגביע?