עזרי טרזי


נצחון הנרגילה


חומרים: זכוכית, ABS
טכניקה: הדבקה של בקבוק נרגילה מחובר לחלק בהדפסה תלת מימדית

ההעבודה היא חיבור בין שני readymade. האחד הוא בקבוק זכוכית אדומה של נרגילה, והשני הוא מחצית מאגרטל מודפס בתלת מימד שנשאר מפרוייקט של dVision . ׳נצחון הנרגילה׳ הוא גביע נצחון של הטכנולוגיה וההי-טק בחיבור שלה עם טכנולוגיה לאו-טק, וזהו גם חיבור כמעט בלתי אפשרי בין תרבויות מתנגשות והמשמעות של חיבור בין טכנולוגיה שהיא ריקה מתרבות אל מערך תרבותי מזרח תיכוני. הנרגילה מייצגת אורח חיים שליו ומתענג, השואף ונושף את החיים באיטיות, ואילו הטכנולוגיה מייצגת תרבות מהירה ומואצת, המאמצת וזורקת בסחרור הולך וגובה מבלי האפשרות לעצור ולהתענג. ׳נצחון הנרגילה׳ מאפשר ראיה חדשה על הפוטנציאל הקיים בהתמזגות התרבויות הללו לעתיד טוב יותר.